Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet bij de 5e stadioncross. Het was een fantastische dag. 

ALGEMEEN REGLEMENT

  • Er wordt gereden volgens het KNMV motorcross reglement 2019;
  • De organisatie kan besluiten om klassen samen te voegen. Er wordt dan wel apart geklasseerd;
  • In de hobby klasse is het alleen mogelijk deel te nemen als je NIET staat ingeschreven bij de DMX of andere landelijke competities; de organisatie kan uitzonderingen maken, hier zijn geen discussies over mogelijk. 
  • Iedereen moet in het bezit zijn van een geldige KNMV licentie. Zonder licentie wordt er niet gereden;
  • Daglicenties zijn alleen via de KNMV te verkrijgen. Dus niet op de dag zelf,
  • Er wordt gereden met transponders. Zonder transsponder wordt je niet in de uitslag opgenomen. Huurtransponders zijn aanwezig. Probeer van iemand anders de transponder te lenen. Zorg dat je het transpondernummer goed doorgeeft.
  • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.